Dienas foto
Kontakti
.
Pabijusi šajā pasaulÄ“ jau 3 gadu desmitus, uzaugusi visskaistākajā Latvijas mežā netālu no RÄ«gas, te nu es esmu - nedaudz māksliniece, nedaudz uzņēmÄ“ja, nedaudz sapņotāja...

Profesionālā jomā darbojos IT nozarÄ“ un vislielāko baudu sagādā realizÄ“t citiem nepieciešamas idejas, kā arÄ« izpaust savu radošo potenciālu datorgrafikas lauciņā.

BrÄ«vajā laikā nu jau 3 gadus aizraujos ar pÄ“rļošanu, bet cenšos nepamest novārtā arÄ« gleznošanu. PatÄ«k rokdarbi - adÄ«šana, dažādu aksesuāru darināšana, floristika, zÄ«da apgleznošana un mājsaimniecÄ«bā ļoti nepieciešamu nieciņu  radÄ«šana pašas rokām. ŠobrÄ«d aizraujos arÄ« ar tautas medicÄ«nu un ziepju vārÄ«šanu mājās.

VarÄ“tu teikt, ka šobrÄ«d izdzÄ«voju pāreju jaunā dzÄ«ves posmā, ko Ä«sti vārdos aprakstÄ«t nav iespÄ“jams, bet arvien absurdākas man liekās mÄ“diju kultivÄ“tās vÄ“rtÄ«bas un sistÄ“ma, kurā dzÄ«vojam, kurpretÄ« arvien svarÄ«gāka man liekās mÅ«su senču dzÄ«ves gudrÄ«ba un mantojums, kuru neesam mācÄ“juši pārņemt, saglabāt...